Bà Rịa - Vũng Tàu đặt mục tiêu 375 triệu tấn hàng hoá thông qua cảng biển

Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu vừa ban hành Quyết định phê duyệt Kế hoạch về phát triển cảng biển, dịch vụ hậu cần cảng đến năm 2025. Kế hoạch cũng đề ra một số giải pháp thực hiện hiệu quả việc bảo vệ môi trường và an toàn lao động; liên kết, phối hợp với các địa phương, doanh nghiệp.

Giai đoạn 2021-2025, tỉnh phấn đấu tổng sản lượng hàng hóa thông qua hệ thống cảng biển tỉnh đạt khoảng 375 triệu tấn, bình quân khoảng 75 triệu tấn/năm; tổng doanh thu dịch vụ cảng đạt khoảng 20.000 tỷ đồng; thúc đẩy các hoạt động liên quan đến cảng biển đóng góp cho ngân sách nhà nước khoảng 100.000 tỷ đồng; tổng doanh thu dịch vụ kho bãi, hỗ trợ vận tải, dịch vụ hậu cần cảng khác giai đoạn này đạt khoảng 35.000 tỷ đồng. Hiện tỉnh Bà Rịa – Vũng tàu có 69 bến cảng được quy hoạch, đến nay đã đưa vào khai thác 48 dự án với công suất 141,5 triệu tấn/năm. Tổng vốn đăng ký 133.600 tỷ đồng, tổng vốn thực hiện khoảng gần 57.000 tỷ đồng. Riêng khu vực Cái Mép-Thị Vải có 35 bến cảng, hiện đã đưa vào khai thác 22 bến cảng (19 dự án chính thức, 3 dự án tạm khai thác), với công suất 117,8 triệu tấn/năm, trong đó bao gồm 7 cảng container với công suất 6,8 triệu TEU/năm.

Quang Duy