Bà Thái Anh Văn từ chức Chủ tịch Đảng cầm quyền Đài Loan (Trung Quốc)

Tại Đài Loan (Trung Quốc), bà Thái Anh Văn đã từ chức Chủ tịch Đảng Dân tiến cầm quyền, đồng thời tuyên bố nhận trách nhiệm về kết quả đầy thất vọng của đảng này trong cuộc bầu cử địa phương.

Bà Thái Anh Văn vẫn sẽ tiếp tục là lãnh đạo Đài Loan (Trung Quốc) cho đến khi nhiệm kỳ thứ 2 của bà kết thúc vào đầu năm 2024. Đây không phải lần đầu tiên bà từ chức lãnh đạo đảng Dân Tiến (DPP) cầm quyền.

Lần trước là vào năm 2018, khi đó DPP cũng gặp thất bại trong cuộc bầu cử địa phương. Kết quả năm nay cho thấy đảng đối lập chính đang dẫn đầu hoặc đã tuyên bố chiến thắng ở 13 trong số 21 ghế thị trưởng thành phố và quận trưởng, bao gồm cả Đài Bắc, so với 5 ghế của DPP.