Bắc Giang: Quỹ hỗ trợ phát triển điện ảnh, người nói "rườm rà", người cho phù hợp

Chiều 20/4, đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Giang tổ chức Hội nghị lấy ý kiến đóng góp vào các dự thảo Luật: Luật Cảnh sát cơ động; Luật Điện ảnh (sửa đổi), Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ. Cho ý kiến về dự án Luật Điện ảnh (sửa đổi) nhiều ý kiến bày tỏ băn khoăn về quy định Quỹ hỗ trợ phát triển điện ảnh.

Luật Điện ảnh hiện hành đã có quy định về thành lập Quỹ hỗ trợ phát triển điện ảnh. Tuy nhiên, trên thực tế, Quỹ hỗ trợ phát triển điện ảnh chưa được triển khai. Cơ chế hiện hành chưa quy định về mô hình, nguồn thu cũng không ổn định để Quỹ hỗ trợ phát triển điện ảnh tồn tại và phát triển. Từ thực tế tại Bắc Giang trong thời gian qua, việc triển khai Quỹ này cũng chưa thực sự hiệu quả.

Ông NGUYỄN XUÂN HƯỞNG, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Giang: “Quỹ điện ảnh loay hoay mãi chưa ra được cái quỹ, kinh phí hỗ trợ cho điện ảnh chủ yếu là Ngân sách Nhà nước, giờ sinh ra quỹ nữa, rồi sinh ra bộ máy vận hành, tôi thấy nó rườm rà quá”.

Có ý kiến cho rằng nếu có quỹ này nên chăng thu hẹp lại. Nếu chỉ quy định hỗ trợ cho các dự án sản xuất phim thể nghiệm, phim đầu tay, phim của các tác giả trẻ và hỗ trợ  hoạt động đào tạo, bồi dưỡng, phát triển tài năng trẻ và nguồn nhân lực điện ảnh cũng là phù hợp. Thực tế cho thấy, kinh phí đầu tư cho lĩnh vực văn hóa, điện ảnh còn rất thấp. Do vậy, ngành điện ảnh cũng cần phải được quan tâm, đầu tư.

Ông NGUYỄN VĂN THI, Đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Giang: “Nếu có thể thành lập quỹ được cũng là ngân sách nhà nước hoạt động hiệu quả, giúp cho tác giả trẻ, tác giả có tác phẩm đầu tay chưa tranh thủ được nguồn vốn thông qua đấu thầu, được nhận trực tiếp hỗ trợ từ Nhà nước, hỗ trợ hoạt động sáng tạo…như thế cũng phù hợp.”

Ông NGÔ ĐÌNH TIẾN, Phó giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Bắc Giang: “Quỹ hỗ trợ phát triển điện ảnh qua nghiên cứu giữ phương án 1, là quy định mục 2 về Quỹ hỗ trợ phát triển điện ảnh. Tôi cho rằng nó phù hợp với điều 5 về chính sách phát triển của Nhà nước về điện ảnh".

Các ý kiến cũng đề nghị việc quy định quỹ này cần đảm bảo phù hợp với các nguyên tắc quy định tại Luật Ngân sách nhà nước, cùng với đó phải có phương án rõ ràng, khả thi về nguồn thu của quỹ để đảm bảo quỹ có thể thành lập và hoạt động được.

Sỹ Cường