Bắc Giang tăng trưởng 14,14% đứng đầu cả nước

Sáng 11/7, Hội đồng nhân dân một số địa phương đã tổ chức các kỳ họp để dự kiến xem xét, thông qua các vấn đề quan trọng nhằm giúp tỉnh hoàn thành các mục tiêu kinh tế - xã hội đề ra. Ghi nhận tại kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Giang và Hải Dương.

BẮC GIANG TĂNG TRƯỞNG 14,14%, ĐỨNG ĐẦU CẢ NƯỚC

Trong 6 tháng đầu năm 2024, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm của Bắc Giang đạt 14,14%, đứng đầu cả nước. Sản xuất công nghiệp duy trì đà phát triển mạnh, nông nghiệp phát triển toàn diện. Tổng thu ngân sách nhà nước 6 tháng đạt trên 10 nghìn tỷ đồng, tăng so với 32% cùng kỳ. Thu hút đầu tư và phát triển doanh nghiệp tăng mạnh, trong đó thu hút đầu tư FDI đứng thứ 8 cả nước và đứng đầu vùng Trung du và miền núi phía Bắc; chỉ số PCI của tỉnh năm 2023 đứng thứ 4/63 tỉnh, thành phố trong cả nước. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội tiếp tục phát triển.

Tại Kỳ họp này, Hội đồng nhân dân tỉnh sẽ xem xét, quyết định những nội dung quan trọng như: đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, thu chi ngân sách 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024. Xem xét, thảo luận và thông qua 18 dự thảo Nghị quyết, thông qua dự thảo và ban hành Nghị quyết về việc giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri và Đại biểu, thông qua Nghị quyết về Chương trình giám sát năm 2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh. 

6 THÁNG ĐẦU NĂM, HẢI DƯƠNG TĂNG TRƯỞNG 10%, VƯỢT KẾ HOẠCH

Theo báo cáo tại Kỳ họp, Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) 6 tháng đầu năm ước tăng 10% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn so với kịch bản đề ra. Đáng chú ý,  khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 13,71%; khu vực dịch vụ tăng 6,93%;

Kỳ họp Hội đồng nhân dân này tập trung xem xét, thảo luận các báo cáo kết quả thực hiện dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương; tiến độ thực hiện kế hoạch phát triển công nghiệp giai đoạn 2021 – 2025, công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành, tiết kiệm chống lãng phí; Báo cáo kết quả tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 8, chuyên đề về các cơ chế chính sách do Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành, nắm bắt những bất cập, khó khăn trong quá trình tổ chức thực hiện các nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh để kịp thời đề xuất, sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành Nghị quyết mới.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Phan Hằng -

Trương Tùng -

Trần Tiến -

Khánh Linh -

Đức Minh