Bác Hồ với quy hoạch Thủ đô

Sinh thời, ngay từ lúc trở về Thủ đô sau 9 năm trường kỳ kháng chiến, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã yêu cầu phải chú trọng quy hoạch thành phố Hà Nội và Người luôn quan tâm nhắc nhở cán bộ Hà Nội thực hiện điều này. Khi thời gian càng lùi xa càng khẳng định giá trị tư tưởng quý báu của Chủ tịch Hồ Chí Minh về quy hoạch thành phố Hà Nội.

Là những kiến trúc sư sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, chứng kiến quá trình phát triển của Hà Nội, luôn có những ý kiến và công trình để tham góp cùng Thủ đô và vì Thủ đô, hôm nay đứng ở Quảng trường Ba Đình lịch sử trong những ngày Quốc hội vừa thông qua Luật Thủ đô, Quy hoạch Hà Nội đang trình Thủ tướng để phê duyệt trong thời gian không xa, hơn lúc nào hết họ luôn nhớ những lời của Bác khi dặn dò các kiến trúc sư và những ý kiến của Người về quy hoạch Thủ đô Hà Nội.

Ông Nguyễn Thọ Chân đã đảm nhiệm nhiều chức vụ quan trọng của Nhà nước, nhiều lần ông đã gặp Chủ tịch Hồ Chí Minh và được lắng nghe ý kiến sâu sắc từ Người. Tại Thành phố Hồ Chí Minh, cuối năm 2022, ông đã ngoài 100 tuổi và trước lúc ông mất chỉ vài tháng, khi Hà Nội vẫn đang tập trung hoàn thành quy hoạch Thủ đô thời kỳ 2021-2030, ông đã cho chúng tôi xem bức ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh xem hình mẫu quy hoạch Thủ đô vào ngày 16/11/1959. Vào thời điểm ấy, ông có lẽ là người hiếm hoi còn lại. Hình ảnh và ý kiến của Bác gần 65 năm trước đã theo ông đi suốt những năm tháng còn lại của cuộc đời.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chi tiết!

Phan Xanh -

Hồng Dũng