Bài học xã hội hóa thiết chế văn hóa ở Quảng Nam

Thành phố Tam Kỳ (tỉnh Quảng Nam) là một trong những tỉnh "thành công trong việc xây dựng hạ tầng thiết chế văn hóa ở cơ sở". Để làm được việc này, địa phương đã có chủ trương "lấy dân làm đối tượng thụ hưởng" để xã hội hóa, thu hút nguồn lực; chính vì vậy, đã tạo được sự đồng thuận cao.

Trước đây, nhà văn hóa khối phố 2, phường An Xuân (TP Tam Kỳ) chật hẹp và xuống cấp. Sau khi vận động, người dân đã hiến đất, chính quyền đầu tư hơn 1 tỷ đồng để xây mới công trình này. Cách đó không xa, nhà văn hóa khối phố Mỹ Thạch Tây, phường Hòa Thuận, với diện tích 300 m2 cũng sắp hoàn thiện. Những công trình này là hội họp, vui chơi của hàng trăm hộ dân.

 Với phương châm Nhà nước và nhân dân cùng làm, năm 2023 TP Tam Kỳ xây mới 7 nhà văn hóa khối phố. Trong đó, ngân sách hỗ trợ mỗi công trình 60%, 35% là từ nguồn đất của địa phương và 5% còn lại là nhân dân tự nguyện đóng góp.

Tam Kỳ đặt mục tiêu đến năm 2026 có 100% nhà văn hóa - khu thể thao thôn, phố đạt chuẩn; 90% thôn, khối phố có thiết chế văn hóa đạt chuẩn; 100% thôn, khối phố có ít nhất 1 công trình thể dục thể thao.

Nhiều địa phương đang có tình trạng công trình văn hóa, thể thao bỏ không vì trước khi thực hiện không tham khảo nhân dân. Còn tại Quảng Nam, trước khi triển khai các thiết chế văn hóa, chính quyền đã khảo sát, lấy ý kiến nhân dân nên hầu hết công trình đều phát huy tác dụng. Đây là cách làm hay mà các địa phương nên học tập.

Mời quý vị theo dõi thông tin chi tiết!

Đoàn Nguyên -

Anh Tâm -

Anh Khoa