Bãi nhiệm đại biểu Quốc hội với ông Nguyễn Thanh Long

Sáng nay 7/6, Quốc hội đã tiến hành bỏ phiếu bãi nhiệm đại biểu Quốc hội khóa XV và phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc cách chức Bộ trưởng Bộ Y tế nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Thanh Long.

Thông tin với báo chí cách đây ít phút, Trưởng Ban công tác đại biểu của Ủy ban Thường vụ Quốc hội Nguyễn Thị Thanh cho biết: Trình tự bãi nhiệm Đại biểu Quốc hội được quy định tại Nghị quyết 102 ban hành kèm theo Nội quy Kỳ họp Quốc hội. Trong sáng nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình Quốc hội bãi nhiệm Đại biểu Quốc hội đối với ông Nguyễn Thanh Long. Ngay sau đó, các đại biểu Quốc hội thảo luận và thống nhất tại Đoàn. Quốc hội đã thành lập Ban kiểm phiếu và tiến hành bãi nhiệm đại biểu Quốc hội bằng hình thức bỏ phiếu kín. 

Với 94,79% đại biểu Quốc hội tán thành, Quốc hội đã bỏ phiếu kín tán thành việc bãi nhiệm đại biểu Quốc hội khóa XV đối với ông Nguyễn Thanh Long - Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Long.

Với 94,39% đại biểu tán thành, Quốc hội thông qua Nghị quyết bãi nhiệm đại biểu Quốc hội khóa XV đối với ông Nguyễn Thanh Long. Nghị quyết vừa được thông qua lúc 11h30 sáng nay 7/6.

Theo Điều 40 Luật Tổ chức Quốc hội, khi đại biểu Quốc hội không còn xứng đáng với sự tín nhiệm của nhân dân thì bị Quốc hội hoặc cử tri bãi nhiệm. Ông Nguyễn Thanh Long bị xác định "suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm, quy định trách nhiệm nêu gương; gây hậu quả rất nghiêm trọng, làm thất thoát, lãng phí lớn ngân sách nhà nước...".

Trước đó cuối giờ chiều qua, Ban chấp hành Trung ương đã họp bất thường, xem xét, quyết định thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng ông Nguyễn Thanh Long - Bộ trưởng Bộ Y tế và ông Chu Ngọc Anh - Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội và yêu cầu các cơ quan chức năng khẩn trương xem xét, xử lý kỷ luật về hành chính theo đúng quy định đối với cá nhân đã bị kỷ luật Đảng. Chiều nay, HĐND thành phố Hà Nội sẽ họp phiên bất thường để xem xét bãi nhiệm ông Chu Ngọc Anh - Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội.