Bám sát các nhiệm vụ lập pháp, giám sát về Quốc phòng, An ninh

Chiều 16/02, Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương đã làm việc với Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội và Ban Dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhằm rà soát các công việc cần triển khai ngay sau Tết Nguyên đán và các nhiệm vụ trong năm nay.

Tính đến thời điểm này, Ủy ban Quốc phòng và An ninh sẽ phụ trách 6 Luật để trình Quốc hội xem xét tại Kỳ họp thứ 7, trong đó 3 luật được thông qua, 3 luật cho ý kiến lần đầu. Về giám sát, nhiệm vụ trọng tâm của Ủy ban trong năm nay là tham mưu, giúp UBTVQH triển khai giám sát chuyên đề về bảo đảm TTATGT. Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh Lê Tấn Tới nhấn mạnh, mặc dù khối lượng rất lớn, nhưng càng khó khăn, Ủy ban càng đoàn kết vượt qua.

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương đánh giá cao Ủy ban Quốc phòng và An ninh là Ủy ban đã hoàn thành khối lượng công việc nhiều nhất trong năm 2023. Tiếp tục phát huy kinh nghiệm đó, Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị Ủy ban chủ động bám sát các nhiệm vụ được giao, trước mắt là xây dựng dự thảo về việc tiếp thu, giải trình một số vấn đề lớn của dự án Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp để báo cáo UBTVQH tại Phiên họp tháng 2 này.

Phó Chủ tịch Quốc hội cũng lưu ý, hoạt động giám sát chuyên đề của UBTVQH về bảo đảm TTATGT để có báo cáo bước đầu phục vụ việc Quốc hội xem xét thông qua Luật Trật tự ATGT đường bộ và Luật Đường bộ tại Kỳ họp thứ 7. Bên cạnh đó, Ủy ban chủ động phối hợp chặt chẽ với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và các cơ quan để thực hiện tốt nhiệm vụ công tác năm.

Làm việc với Ban Dân nguyện thuộc UBTVQH, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương đề nghị, Ban Dân nguyện cần tiếp tục nâng cao chất lượng công tác dân nguyện hàng tháng, trước mắt là báo cáo công tác dân nguyện tại Phiên họp UBTVQH tháng 2. Một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Ban trong năm nay là đẩy mạnh thông tin, truyền thông về công tác dân nguyện, đặc biệt là phối hợp với Truyền hình Quốc hội và Báo Đại biểu nhân dân; hoàn thiện Nghị quyết của UBTVQH quy định về tiếp công dân, xử lý đơn thư, khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh của công dân và giám sát việc việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo của các cơ quan dân cử, đại biểu dân cử. Phó Chủ tịch Quốc hội cũng nhấn mạnh yêu cầu tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả để công tác dân nguyện là điểm sáng trong hoạt động của Quốc hội, UBTVQH; là cầu nối 2 chiều giữa Quốc hội với cử tri và nhân dân; để Ban Dân nguyện tự hào là cơ quan dân nguyện của Quốc hội, xứng đáng trở thành một Ủy ban của Quốc hội.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Khắc Phục -

Cao Hoàng