Bàn kế hoạch giám sát thị trường bất động sản

Chiều 6/6, tại Nhà Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh – Phó Trưởng đoàn Thường trực Đoàn giám sát đã chủ trì cuộc họp về kế hoạch triển khai hoạt động của Đoàn công tác số 1 – Đoàn giám sát của Quốc hội về “việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý thị trường bất động sản và phát triển nhà ở xã hội từ năm 2015 đến năm 2023”.

Theo dự thảo kế hoạch, việc tổ chức Đoàn công tác nhằm thu thập thông tin, làm rõ tình hình thực hiện, đánh giá khách quan, toàn diện kết quả thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý thị trường bất động sản, phát triển nhà ở xã hội từ năm 2015 đến hết năm 2023 tại thành phố Hà Nội, thành phố Hải Phòng, các tỉnh Bắc Ninh, Hưng Yên; xác định vướng mắc, tồn tại, hạn chế, chỉ rõ nguyên nhân, trách nhiệm; trên cơ sở đó đề xuất nhiệm vụ, giải pháp xử lý.

Tại cuộc họp, các thành viên Đoàn công tác đề nghị cần chú ý cách thức lựa chọn dự án đến khảo sát thực tế tại địa phương, cũng như sắp xếp thời gian phù hợp. Một số ý kiến cũng đề nghị, dự thảo Báo cáo kết quả giám sát tại 4 tỉnh, thành phố cần chú ý đi sâu phân tích vào quá trình chuẩn bị triển khai thực hiện các chính sách, pháp luật của địa phương, qua đó có thêm nhiều thông tin hữu ích để đánh giá việc thực hiện các chính sách, pháp luật về quản lý thị trường bất động sản, phát triển nhà ở xã hội từ năm 2015 đến năm 2023.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Hằng Nga -

Minh Công