Băn khoăn cơ chế chính sách đặc thù cho vận động viên

Theo dõi phần chất vấn và trả lời của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng, nhiều cử tri bày tỏ sự đồng tình với các giải pháp trong việc tập trung vào công tác tuyển chọn, đào tạo và chế độ chính sách đối với vận động viên thể thao, nghệ sĩ trong các lĩnh vực nghệ thuật và việc triển khai các nhiệm vụ, giải pháp kích cầu, phục hồi du lịch năm 2024 và những năm tiếp theo. Tuy nhiên nhiều ý kiến cử tri bày tỏ băn khoăn khi thấy vẫn còn một số bất cập liên quan đến lĩnh vực này.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chi tiết!

Truyền hình Quốc hội Việt Nam