Băn khoăn quy định ban hành bảng giá đất hàng năm

Sau khi Chính phủ tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội tại kỳ họp thứ 4 (10/2022) và góp ý của nhân dân đầu năm 2023 vừa qua, thì đến nay, Dự thảo Luật đất đai mới nhất đã được chỉnh sửa, bổ sung thành “phương pháp định giá đất theo nguyên tắc thị trường”. Tuy nhiên, một số thành viên UBTVQH cho rằng, quy định như vậy là chưa rõ ràng, chưa thể chế hóa đầy đủ định hướng của Nghị quyết số 18.

Nhìn lại quá trình thực thi Luật Đất đai năm 2013 , việc ban hành bảng giá đất được thực hiện 5 năm một lần, điều chỉnh khi có biến động 20% , với quy định này thì thực tế rất ít địa phương thực hiện được, làm cho bảng giá đất xa rời với giá thị trường. Vì vậy, tại lần sửa đổi này, dự thảo luật quy định, bảng giá đất sẽ được ban hành hàng năm.

Tuy nhiên, thực tế thời gian qua có những khu vực biến động lớn về giá đất trong 1 năm chứ không phải 5 năm, nhưng cũng có những khu vực hầu như lại không có biến động.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, người dân và doanh nghiệp rất quan tâm đến cơ chế tính tiền sử dụng đất hằng năm và điều chỉnh khi có biến động. Tuy nhiên việc điều chỉnh này nên có một mức tối đa để doanh nghiệp lường trước và tính chi phí đầu vào. Bởi đây không phải câu chuyện riêng của doanh nghiệp mà là câu chuyện của cả nền kinh tế.

Giải trình về phương pháp, căn cứ định giá đất, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà thừa nhận dù Bộ Tài nguyên - Môi trường đã lập được bản đồ giá đất cho hàng triệu thửa đất nhưng cơ sở dữ liệu đầu vào (bao gồm cả dữ liệu thuế) vẫn chưa đảm bảo tính chính xác và chưa được cập nhật kịp thời theo thời gian thực.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

 

Thùy Trang – Nguyễn Duyên – Anh Đức