Băn khoăn quy định dành 20% quỹ đất xây nhà ở xã hội

Thảo luận tại tổ về Dự án Luật Nhà ở sửa đổi các ý kiến đại biểu Quốc hội đều tán thành với việc sửa đổi toàn diện Luật Nhà ở nhằm kịp thời thể chế hóa các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước trong việc phát triển nhà ở cho nhân dân, đặc biệt là người có thu nhập thấp và người nghèo, không có khả năng có nhà ở theo cơ chế thị trường.

Về việc Dự thảo luật nhà ở sửa đổi đang trình bỏ quy định yêu cầu bắt buộc chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở thương mại, khu đô thị phải dành 20% quỹ đất để đầu tư xây dựng nhà ở xã hội, một số ý kiến đại biểu chưa tán thành với quy định này.

Ngược lại, một số ý kiến đại biểu Quốc hội tán thành việc bỏ quy định này, cho rằng trong thực tế việc dành 20% quỹ đất trong các dự án nhà ở thương mại để làm nhà ở xã hội khó khả thi. Bởi, nếu sinh sống tại khu vực này người thu nhập thấp khó đáp ứng được các chi phí sinh hoạt khá đắt đỏ. Do vậy thay vì cứng nhắc yêu cầu chủ đầu tư phải dành 20% quỹ đất trong dự án thương mại để làm nhà ở xã hội thì có thể linh hoạt cho chủ đầu tư quy đổi quỹ nhà đất, hoán đổi bằng tiền mặt.

Bên cạnh đó, các ý kiến đại biểu Quốc hội cũng đề nghị tiếp tục nghiên cứu, làm rõ tính chất đặc thù của các dự án cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư để xây dựng các quy định về trình tự, thủ tục đầu tư phù hợp, tránh chồng chéo, trùng lặp, làm tăng chi phí tuân thủ và kéo dài thời gian xem xét, phê duyệt chủ trương đầu tư. Trường hợp có nội dung khác với quy định của các luật về đầu tư, đầu tư công thì xác định cụ thể việc áp dụng để tạo điều kiện thuận lợi, sớm triển khai các dự án cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư, 1 vấn đề đang ách tắc tại các đô thị lớn hiện nay.

 

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!