Băn khoăn về số liệu thống kê các chỉ tiêu về bình đẳng giới

Chiều 3/4, Thường trực Uỷ ban Xã hội của Quốc hội đã tổ chức thẩm tra sơ bộ báo cáo của Chính phủ về kết quả thực hiện các mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới 2023. Chủ nhiệm uỷ ban xã hội của Quốc hội Nguyễn Thuý Anh chủ trì hội nghị.

Theo báo cáo của Chính phủ, tính đến hết năm 2023, đã có 12/20 chỉ tiêu về bình đẳng giới đạt và vượt so với mục tiêu quốc gia đến năm 2025. Đặc biệt, trong báo cáo Khoảng cách giới toàn cầu năm 2023 do Diễn đàn kinh tế thế giới công bố, chỉ số xếp hạng về bình đẳng giới của Việt Nam đã tăng 11 bậc, xếp thứ 71/146 quốc gia trên thế giới.

Tuy nhiên, trước báo cáo của Chính phủ về thiếu các công cụ đánh giá, thường trực Uỷ ban Xã hội còn băn khoăn về số liệu thống kê này.

Thường trực Uỷ ban Xã hội đề nghị Chính phủ tiếp tục thực hiện nghiêm quy trình, thủ tục đánh giá tác động giới và lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong xây dựng văn bản quy phạm pháp luật. Đồng thời sớm có giải pháp cụ thể để giảm tỷ lệ mất cân bằng giới tính khi sinh.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!


Thanh Hải -

Thế Anh