Bản tin văn hóa, thể thao và du lịch lSố 9l: Công chúng trẻ lơ là với bảo tàng và di tích lịch sử

Bảo tàng và di tích lịch sử là nơi lưu giữ những giá trị văn hoá hồn cốt của dân tộc, là nơi chúng ta tìm đến để tìm hiểu về lịch sử của đất nước. Thế nhưng thực tế hiện nay các bảo tàng và di tích đã thực sự hấp dẫn công chúng trẻ và phát huy được ý nghĩa, vai trò của mình hay chưa là những câu hỏi cần được nghiêm túc nhìn nhận.

Sự phát triển không ngừng của cuộc cách mạng công nghệ 4.0 đang là thách thức và đồng thời cũng là cơ hội để các bảo tàng và di tích lịch sử chuyển mình, đáp ứng những yêu cầu về tiếp nhận của công chúng. Với số lượng di tích và bảo tàng lịch sử như hiện nay, việc khai thác đúng cách, cũng như có những đổi mới trong hoạt động của bảo tàng, di tích lịch sử là vô cùng cần thiết, và điều quan trọng hơn là nó cần phải được nghiêm túc nhìn nhận như một vấn đề quan trọng trong đời sống xã hội để những giá trị truyền thống, niềm tự hào dân tộc được tiếp nối.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!