Báo cáo quyết toán ngân sách phải nhận định đúng tình hình, khen chê đúng địa chỉ

Báo cáo quyết toán ngân sách cần phải đánh giá đúng tình hình, cần có khen chê đúng mực và phải chỉ rõ địa chỉ. Đây là ý kiến của các thành viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội khi cho ý kiến vào báo cáo quyết toán ngân sách năm 2021. Các ý kiến cũng đề nghị trình Quốc hội phương án xử lý những trường hợp không thực hiện nghiêm kết quả của kiểm toán.

Một số thành viên UBTVQH cho rằng tình trạng chậm tổng hợp, gửi báo cáo quyết toán NSNN năm 2021 tồn tại ở nhiều Bộ, ngành, địa phương, vẫn còn 17 Bộ, ngành, cơ quan trung ương và 32 địa phương chậm tổng hợp và gửi báo cáo quyết toán NSNN năm 2021. Bên cạnh đó việc thực hiện kết luận của kiểm toán vẫn chưa được thực hiện nghiêm và đề nghị UBTVQH trình Quốc hội phương án xử lý những trường hợp, cá nhân này.

Một số ý kiến cũng cho rằng số liệu giữa Bộ tài chính, Kiểm toán Nhà nước, Ủy ban Tài chính, Ngân sách tại một số nội dung vẫn chưa thống nhất do đó đề nghị 3 bên cần phối hợp chặt chẽ, thống nhất số liệu báo cáo trình Quốc hội vào kỳ họp thứ 5 tới.

Kết luận phiên họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải cho biết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đánh giá cao nỗ lực của Chính phủ trong điều kiện dịch Covid-19 ảnh hưởng nghiêm trọng tới mọi mặt đời sống kinh tế - xã hội, nhưng tổng thể thu ngân sách vượt dự toán 12,7% ,tỷ trọng thu nội địa đạt 82,5% tổng thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách cơ bản đảm bảo các nhiệm vụ của Nhà nước. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải cho rằng khi đưa ra Quốc hội để đánh giá về một năm ngân sách cần có khen chê đúng mực, phải chỉ rõ địa chỉ và luôn nhận định đúng tình hình.

 

Truyền hình Quốc hội Việt Nam