Bảo đảm bình đẳng giới trong Dự án Luật Đất đai (sửa đổi)

Cần có cơ chế bắt buộc phải đổi Giấy chứng nhận nếu chỉ ghi tên một người khi quyền sử dụng đất đó thuộc về cả vợ và chồng. Đây là một trong những kiến nghị của Đại biểu tại Hội thảo Vấn đề bình đẳng giới trong dự án Luật đất đai (sửa đổi) do Nhóm nữ Đại biểu Quốc hội Việt Nam phối hợp với Thường trực Ủy ban Xã hội, Thường trực Ủy ban Kinh tế và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh tổ chức.

Theo các đại biểu, nhiều quy định có tác động đến quyền lợi của nữ giới trong dự thảo Luật còn quy định theo hướng tùy nghi, chưa có sự thống nhất, chưa bảo đảm quyền của nữ giới với vai trò là thành viên trong hộ gia đình.

Nêu dẫn chứng trên thực tế, cả nước còn khoảng 12 triệu Giấy chứng nhận chỉ đứng tên một người, chủ yếu là người chồng. Các đại biểu cho rằng, cần có cơ chế bắt buộc phải đổi Giấy chứng nhận nếu chỉ ghi tên một người khi quyền sử dụng đất đó thuộc về cả vợ và chồng.

Các ý kiến tại Hội thảo sẽ được tiếp thu, tổng hợp gửi Ủy ban Kinh tế của Quốc hội trong quá trình tham gia thẩm tra luật, đồng thời sẽ tiếp tục nghiên cứu tham gia góp ý đến khi dự thảo Luật được Quốc hội thông qua. 

Thực hiện : Như Thảo Minh Quốc