Đề xuất chỉ định giá đối với dịch vụ vận chuyển hành khách hàng không nội địa hạng phổ thông

Chiều 23/5, tiếp theo chương trình kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XV, tại phiên thảo luận một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Giá (sửa đổi), Đại biểu Nguyễn Thành Nam của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Thọ giải trình về dự án Luật, đồng thời đánh giá dự thảo luật đã tiếp thu nhiều ý kiến của các đại biểu, đủ điều kiện thông qua tại Kỳ họp này.

Về dịch vụ vận chuyển hành khách, hàng không nội địa, đây là dịch vụ do nhà nước định giá, Bộ Giao thông vận tải quy định giá tối đa. Thống nhất với giải trình của Ủy ban Thường vụ Quốc hội để bảo vệ lợi ích của người tiêu dùng, nhất là của nhiều đối tượng có thu nhập thấp được tiếp cận dịch vụ hàng không, qua đó giảm chi phí xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế, cần thiết có sự điều tiết của Nhà nước để đảm bảo cạnh tranh lành mạnh, không gây tác động xấu đến các doanh nghiệp hàng không.

Tuy nhiên, trong dịch vụ vận chuyển hành khách, hàng không nội địa, có nhiều hạng khác nhau, phục vụ nhiều đối tượng khách hàng khác nhau. Đại biểu đề nghị cần quy định rõ trong dự thảo luật, chỉ có dịch vụ vận chuyển hành khách hàng không nội địa hạng phổ thông thì mới thuộc danh mục dịch vụ do nhà nước định giá, còn hạng thương gia, phổ thông đặc biệt thì để doanh nghiệp tự định giá theo cơ chế thị trường, để bảo đảm cạnh tranh lành mạnh, cung cấp dịch vụ ngày càng tốt hơn, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của người dân.

Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi!