Bảo đảm công bằng chính sách về đất đai cho đồng bào dân tộc

Thảo luận tại tổ về Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), nhiều ý kiến đại biểu cho rằng Dự thảo Luật đã quy định về trách nhiệm của Nhà nước về đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số.

Đây là một chính sách quan trọng, thể hiện đường lối lãnh đạo của Đảng về chính sách dân tộc ở nước ta, tuy nhiên, do đất đai ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số rất đa dạng và cũng kèm theo nhiều yếu tố phức tạp, do đó, đề nghị dự thảo Luật cần ghi cụ thể, rõ ràng chính sách này, nếu chỉ chung chung thì sẽ rất khó thực hiện.

Quan tâm đến chính sách tài chính liên quan đến đất đai, đại biểu Quàng Văn Hương cho rằng cần thiết kế cơ chế tài chính cho phép mở rộng đối tượng được miễn, giảm tiền sử dụng đất theo Nghị định số 45 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất. Theo đó, bổ sung các trường hợp được tặng cho, nhận quyền sử dụng đất.

Bên cạnh đó, tại khoản 1 Điều 17 quy định Nhà nước phải có chính sách bảo đảm đất ở, đất sinh hoạt cộng đồng cho đồng bào dân tộc thiểu số thuộc địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, tuy nhiên, theo đại biểu cần quy định rõ việc được quy hoạch, bố trí đất bao nhiêu để đảm bảo được việc sinh hoạt cộng đồng cho đồng bào dân tộc.

Có ý kiến đề nghị bổ sung thêm hạn mức giao đất sản xuất nông nghiệp đất lâm nghiệp cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số, nhằm khuyến khích các hộ dân là người đồng bào dân tộc thiểu số ổn định đời sống sản xuất nông nghiệp, nhận giao khoán quản lý bảo vệ rừng, hạn chế được tình trạng lấn chiếm đất lâm nghiệp trái phép do thiếu đất sản xuất./.

Mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết!