Bảo đảm hạ tầng, bí mật cá nhân trong thẻ căn cước

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 5, sáng nay, Quốc hội thảo luận ở Tổ về dự án Luật Căn cước. Nhiều ý kiến cho rằng, việc tích hợp thông tin công dân vào Thẻ căn cước là cần thiết, góp phần giảm giấy tờ cho công dân trong các giao dịch. Tuy nhiên, vấn đề đặt ra là phải bảo đảm hạ tầng kỹ thuật, bảo vệ bí mật đời tư của công dân.

Dự thảo Luật bổ sung quy định về việc tích hợp một số thông tin có tính ổn định, được sử dụng thường xuyên của người dân vào Thẻ căn cước. Khi sử dụng Căn cước, người dân có thể cung cấp thông tin đã được in hoặc tích hợp trong thẻ cho cơ quan có thẩm quyền. 

Việc tích hợp thông tin vào Thẻ căn cước sẽ tạo thuận lợi cho người dân trong thực hiện giao dịch dân sự, thực hiện chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, song, một số ý kiến còn băn khoăn về vấn đề hạ tầng kỹ thuật.

Qua thẩm tra, có ý kiến băn khoăn về việc tích hợp thông tin cá nhân vào Thẻ căn cước trong trường hợp mất thẻ và chờ được cấp lại thì sẽ ảnh hưởng đến việc sử dụng các thông tin đã được tích hợp trong thẻ căn cước của công dân.

Truyền hình Quốc hội Việt Nam