Bảo đảm tốt chế độ, chính sách đối với nhiệm vụ tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ

Sáng 15/5, tại Trụ sở Bộ Quốc phòng, Ban chỉ đạo quốc gia 515 về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách và công tác bảo đảm đối với tổ chức, cá nhân làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Theo thống kê, từ năm 2013 đến nay, các lực lượng đã tìm kiếm quy tập được hơn 21.200 hài cốt liệt sĩ (trong nước hơn 10.200, ở Lào hơn 3.300, Campuchia gần 7.600). Mặc dù chế độ, chính sách về công tác bảo đảm được tổ chức kịp thời, chặt chẽ. Tuy nhiên, mức chi đối với tổ chức, cá nhân làm nhiệm vụ tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ còn thấp, chưa đáp ứng ngày công lao động ở cả trong nước và ngoài nước; chưa phù hợp với tính chất đặc thù, đặc biệt của công tác này ở địa bàn các vùng miền khác nhau. Hiện nay, chưa có quy định chế độ, chính sách đối với các đơn vị, địa phương, tổ chức, cá nhân được giao thực hiện thu thập thông tin, tài liệu, kiện toàn hồ sơ, danh sách liệt sĩ, sơ đồ, mộ chí; xác minh, kết luận địa bàn, lập bản đồ tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ.

Ban chỉ đạo quốc gia 515 kiến nghị Chính phủ ban hành Nghị định thay thế Quyết định số 75/2013 và Quyết định số 35/2017 của Thủ tướng Chính phủ theo hình thức rút gọn của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, trong đó, nâng chế độ, chính sách, mức chi nhằm đáp ứng yêu cầu thực tế nhiệm vụ tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ./ 

Khắc Phục -

Cao Hoàng