Bảo đảm tương thích giữa Luật Đất đai với hệ thống pháp luật

Nội dung cũng được nhiều ý kiến quan tâm thảo luận tại tổ sáng nay là việc rà soát, đánh giá kỹ lưỡng sự tương thích của dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) đối với cam kết trong các điều ước quốc tế cũng như các quy định liên quan trong hệ thống pháp luật thuộc lĩnh vực đầu tư và thương mại.

Theo Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Luật Đất đai hiện có liên quan trực tiếp với trên 20 luật và 3 luật đang trình lần này là Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Kinh doanh bất động sản và ngay cả Nghị quyết Thí điểm một số cơ chế đặc thù cho Thành phố Hồ Chí Minh, cho thực hiện trước một số chính sách theo luật này. Do vậy, để đảm bảo tính khả thi khi Luật đủ điều kiện thông qua tại kỳ họp cuối năm, cần rà soát kỹ lưỡng các quy định liên quan đến các dự thảo luật, nghị quyết liên quan lần nay.

Một số ý kiến cũng đề nghị tiếp tục nghiên cứu kỹ lưỡng quy định “trước khi kế hoạch sử dụng đất cấp huyện được phê duyệt đã phải xác định được có một hay từ hai nhà đầu tư trở lên cùng nộp hồ sơ hợp lệ đề nghị thực hiện dự án đầu tư và hằng năm Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, huyện công bố kế hoạch, danh mục các khu đất thực hiện đấu giá, đấu thầu và quy định tại các luật có liên quan, bảo đảm tính khả thi.

Bên cạnh đó, để đảm bảo tính khả thi, một số ý kiến cho rằng cần nghiên cứu xác định các trường hợp thỏa thuận về nhận quyền sử dụng đất hoặc đang có quyền sử dụng đất tại Điều 127. Bởi trên thực tế, có rất nhiều dự án gặp vướng mắc khi chưa có cơ chế giải quyết trong trường hợp nhà đầu tư không thể tự thỏa thuận./.

Mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết!