Bảo đảm vaccine cho tiêm chủng mở rộng năm 2024

Nhằm bảo đảm kinh phí mua sắm vaccine cho chương trình tiêm chủng mở rộng năm 2024, Chính phủ đã ban hành ban hành Nghị quyết số 224 về phân bổ ngân sách nhà nước cho chương trình.

Theo đó, Chính phủ giao Bộ Y tế khẩn trương tổ chức mua vaccine tiêm chủng mở rộng theo đúng quy định của pháp luật; việc quản lý, sử dụng vaccine bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả, kịp thời, đúng quy định. Bộ trưởng Bộ Y tế sẽ chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ về đảm bảo nguồn vaccine tiêm chủng cho trẻ em. Theo kế hoạch, ngay trong quý I năm 2024, sẽ ưu tiên vaccine cho trẻ từ 2 tháng chưa được tiêm mũi 1 vaccine 5 trong 1. Đồng thời, ưu tiên tiêm bù, tiêm trả mũi các vaccine trong Chương trình tiêm chủng mở rộng cho trẻ em ngay sau khi được cung ứng vaccine.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Truyền hình Quốc hội Việt Nam