Bạo lực học đường liên quan đến bạo lực gia đình

Bên cạnh những nguyên nhân gây ra bạo lực học đường dễ nhận thấy như vấn đề đạo đức, biến động tâm sinh lý lứa tuổi, hạn chế trong của nhà trường…, một nguyên nhân đáng chú ý được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ ra là việc học sinh phải chứng kiến bạo lực từ gia đình. Ghi nhận từ phiên chất vấn tại nghị trường Quốc hội vào chiều nay 7/11.

Tính từ ngày 1/9/2021 đến ngày 5/11/2023, trên cả nước xảy ra 699 vụ bạo lực học đường, liên quan đến 2016 học sinh. Tính trung bình, cứ 50 cơ sở giáo dục thì xảy ra 1 vụ bạo lực học đường.

Cũng theo trưởng ngành giáo dục, nguyên nhân còn đến từ việc giáo viên làm công tác tư vấn trong nhà trường hiện nay hầu hết là kiêm nhiệm. Điều này dẫn đến lúng túng trong nhiều trường hợp hỗ trợ tâm lý, giải quyết mâu thuẫn cho học sinh.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Truyền hình Quốc hội Việt Nam