Bạo lực học đường: Trách nhiệm không của riêng ai

Thảo luận tại hội trường sáng 31/5, nhiều đại biểu Quốc hội đề cập đến tình trạng bạo lực học đường và cho rằng vấn nạn này ngày càng gia tăng. Trước khi nói đến trách nhiệm của các cá nhân trong mối quan hệ học đường, đại biểu cho rằng, còn có trách nhiệm không nhỏ của xã hội.

Một số ý kiến cho rằng, Việt Nam đang hướng đến một nền giáo dục đảm bảo hài hòa cả về thể chất lẫn tinh thần. Tuy nhiên, tình trạng bạo lực học đường thời gian qua đang diễn ra phức tạp. Vì thế, bên cạnh sự quan tâm từ phía gia đình, vai trò trách nhiệm của mỗi hiệu trưởng, mỗi nhà giáo cần được thể hiện rõ ràng.

Bên cạnh đó, đại biểu cũng nêu thực trạng khó khăn của ngành giáo dục như: Nhiều cơ sở được xây dựng từ rất lâu, diện tích phòng nhỏ, không đảm bảo các quy định, trong khi số học sinh lại ngày một tăng thêm; tình trạng thừa thiếu giáo viên ở cấp giáo dục phổ thông….

Các đại biểu cũng cho rằng hiện nay, nguồn lực giáo viên để phục vụ cho công tác giảng dạy theo chương trình mới ở nhiều nơi còn thiếu. Đề nghị Chính phủ tạo điều kiện để các địa phương có thể tự tuyển chọn giáo viên tiểu học theo tiêu chuẩn như giai đoạn trước… Các địa phương sẽ có lộ trình đào tạo, bồi dưỡng đến năm 2030 để đội ngũ giáo viên này đảm bảo yêu cầu theo quy định.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Phạm Cường – Minh Quốc