Bảo vệ môi trường gắn với phát triển du lịch

Việc khai thác, sử dụng tài nguyên biển phải đảm bảo được yêu cầu bảo vệ môi trường, phát triển bền vững, là chủ trương nhất quán của Đảng và Nhà nước. Tại miền Trung, khắc phục ô nhiễm biển, bảo vệ tài nguyên, đa dạng sinh học biển là vấn đề cần được quan tâm, có giải pháp quyết liệt để xử lý, bảo tồn lâu dài vùng biển này.

Mỗi ngày, di tích danh thắng Bàn Than tại xã Tam Hải, huyện Núi Thành tỉnh Quảng Nam phải tiếp nhận lượng rác thải khổng lồ trôi từ đất liền tới ảnh hưởng tới du lịch địa phương, đe dọa nguồn lợi thủy hải sản, ảnh hưởng đến nguồn sinh kế chính của người dân.

Còn tại Đà Nẵng, vẫn có nhiều người yêu biển như anh Trung, nhận thức được tình trạng ô nhiễm và tự mình cứu biển đã hàng chục năm. Hàng tấn rác thải nhựa đã được nhóm lặn của anh vớt lên, nhưng cũng sẽ chỉ như muối bỏ bể nếu không có sự chung tay của cả cộng đồng và chính quyền.

Bảo vệ môi trường biển, bảo vệ rặng san hô vùng biển Đông, thiết lập vùng xanh là yêu cầu cấp thiết, cũng là chủ trương nhất quán trong Nghị quyết số 36/2018 của Trung ương về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, do đó, cần sự vào cuộc quyết liệt của các cấp ngành trung ương và các địa phương ven biển.

Trong phiên chất vấn tại kỳ họp Quốc hội, vấn đề bảo vệ hệ sinh thái biển, tài nguyên biển theo Nghị quyết 36 là vấn đề được đại biểu chất vấn Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Cũng theo tư lệnh ngành Tài nguyên và môi trường, Quy hoạch biển quốc gia đã có những phân vùng sử dụng, định hướng không gian phát triển, quy hoạch gắn với quy hoạch các ngành và địa phương có biển, cần thực hiện nghiêm túc để vừa phát triển được kinh tế vừa bảo vệ được môi trường.

Mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết!

Nguyễn Hùng -

Anh Khoa