Bảo vệ môi trường, lan toả lối sống xanh

Nhằm góp phần hạn chế ô nhiễm không khí, hạn chế rác thải, các cấp hội phụ nữ ở các địa phương đã xây dựng nhiều mô hình bảo vệ môi trường, xây dựng môi trường sống xanh, sạch đẹp, văn minh cho chính bản thân, gia đình và cộng đồng

Đều đặn hàng tháng, những cô gái này thường xuyên tham gia các hoạt động vì môi trường, nhặt rác, giúp người dân nâng cao ý thức, cùng chung tay bảo vệ môi trường sống, nhất là khu vực bãi biển đang bị ô nhiễm.

Để lan toả lối sống xanh, những phụ nữ này thường xuyên tham gia dọn vệ sinh, xây dựng các tuyến đường hoa, góp phần tạo khu dân cư xanh sạch đẹp và xây dựng nông thôn mới. Khi những con đường rực rỡ sắc hoa, các điểm vứt rác và tập kết rác thải cũng dần biến mất.

Những năm qua, các cấp hội phụ nữ ở các địa phương đã xây dựng nhiều mô hình bảo vệ môi trường phù hợp với từng khu vực. Điển hình như: “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch”; “Trồng cây xanh”; “Thu gom rác thải gây quỹ từ thiện”, “Con đường hoa”.. Tù sự hưởng ứng, góp sức của mỗi người phụ nữ, những mô hình này đã từng bước làm thay đổi nhận thức của người dân trong bảo vệ môi trường.

Kim Liên