Bảo vệ môi trường từ những ngôi nhà của pin

Mô hình “nhà của pin” đang được nhân rộng tại nhiều phường của Thủ đô. Với mục đích thu gom những viên pin đã qua sử dụng để giảm thiểu tác hại của pin với môi trường, mô hình nhà của pin tại phường Ngọc Khánh (Ba Đình, Hà Nội) đã thu gom được hơn 100kg pin sau 2 tháng triển khai.

Thay vì mang vứt đi những viên pin cũ, giờ đây, sau khi được Hội liên hiệp Phụ nữ phường Ngọc Khánh tuyên truyền, phổ biến về mối nguy hại của pin, cô Mão và nhiều người dân trong khu vực đã cẩn thận thu gom, đem ra nơi tập kết mang tên “Ngôi nhà của pin”.

Sau gần 2 tháng thực hiện, số pin được hội viên phụ nữ thu gom được gần 100kg pin cũ các loại đã qua sử dụng

Bằng cách tạo ra không gian cho việc thu gom và xử lý pin đã qua sử dụng, ngôi nhà của pin đã giúp ngăn chặn việc vứt bỏ bừa bãi và xử lý không đúng cách các loại pin. Đồng thời, mô hình được đánh giá có tính chất tuyên truyền, giáo dục rất tốt và nhiều thuận lợi trong việc giúp từng người dân nâng cao ý thức và hành động bảo vệ môi trường Thủ đô.

 

Thanh Hải – Công Kiên