Bảo vệ tốt hơn quyền lợi của người có đất bị thu hồi

Trước thềm diễn ra kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XV, nhiều ý kiến cử tri quan tâm tới những điểm mới trong Dự thảo Luật đất đai trình Quốc hội lần này và một trong những vấn đề được quan tâm nhất là kỳ vọng Dự thảo sẽ giúp bảo vệ tốt hơn quyền lợi của người có đất bị thu hồi.

Theo dõi sát quá trình sửa đổi Luật Đất đai, anh Bùi Thế Phương với nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực bất động sản nhà ở cho rằng một trong những điểm nổi bật của Dự thảo trình Quốc hội lần này là làm thay đổi cách tiếp cận đất đai của doanh nghiệp bất động sản làm nhà ở. Điều này giúp kéo giảm chênh lệch địa tô và qua đó sẽ góp phần đảm bảo quyền lợi của người có đất tốt hơn so với quy định hiện hành.

Nhiều năm thực hiện bảo vệ quyền lợi cho người có đất bị thu hồi, luật sư Nguyễn Thế Truyền cho biết “80% các vụ khiếu kiện kéo dài là về thu hồi đất”. Dự thảo trình Quốc hội lần này đã thỏa mãn về mặt minh bạch: trình tự, quy trình…góp phần đảm bảo vệ tốt hơn quyền lợi của người có đất bị thu hồi. Tuy nhiên khoảng cách vẫn còn khá lớn.

Nhiều ý kiến cử tri kỳ vọng Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) sẽ được tiếp tục hoàn thiện theo hướng bảo vệ tốt hơn nữa quyền lợi của người có đất bị thu hồi nói riêng của của người dân nói chung. Đồng thời hài hòa hơn nữa quyền và lợi ích giữa Nhà nước, người dân và doanh nghiệp để phát huy tốt hơn nữa giá trị của đất đai vốn là một nguồn lực quan trọng nhưng hữu hạn của đất nước.

Mời quý vị theo dõi thông tin chi tiết! 

Xuân Tiến -

Công Kiên