Bất cập trong việc quy hoạch mạng lưới xăng dầu

Việc thiếu kho dự trữ về xăng dầu đang là vấn đề đặt ra đối với an ninh năng lượng quốc gia trong bối cảnh thế giới nhiều biến động. Giám sát về chính sách phát triển năng lượng giai đoạn 2016-2021 của Đoàn đại biểu Quốc hội TP.Hà Nội cho thấy, việc triển khai xây dựng cửa hàng, kho xăng dầu gặp khó khăn do quy hoạch xăng dầu không được tích hợp trong hệ thống quy hoạch theo Luật Quy hoạch.

Đây là vấn đề cần được đặt ra trong hoạch định chính sách đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia giai đoạn tới.

Hiện dự trữ xăng dầu chỉ đáp ứng được 5-7 ngày sử dụng, trong khi đó, theo báo cáo của các sở, ngành cho thấy, việc triển khai xây dựng kho xăng dầu và cửa hàng xăng dầu trên địa bàn Hà Nội rất khó khăn, do khó thu hút đầu tư khiến thị trường xăng dầu khó vận hành theo cơ chế thị trường.

Những khó khăn trên đặt ra vấn đề về chiến lược chuyển đổi sang dùng năng lượng sạch, thay nguyên liệu xăng bằng khí và bằng điện. Đây là vấn đề Hà Nội sẽ tập trung giải pháp chuyển đổi sang sử dụng năng lượng sạch như khí và điện, đầu tiên là chuyển đổi hệ thống xe công cộng và dịch vụ như xe buýt, taxi. Vì vậy, Hà Nội kiến nghị Chính phủ cần nhanh chóng ban hành tiêu chuẩn, quy chuẩn cho trạm sạc sử dụng khí và điện để các doanh nghiệp yên tâm phát triển và vận hành giải pháp chuyển đổi.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Thực hiện : Hải Yến Khánh Hoàng