Bất cập về chính sách đối với lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc

Sáng 23/5, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị tổng kết thi hành Nghị định 162/2016 quy định một số chế độ, chính sách đối với cá nhân và công tác bảo đảm đối với các tổ chức của Việt Nam tham gia hoạt động Gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc.

Từ tháng 6/2014 đến nay, Việt Nam đã cử 533 lượt sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp (trong đó có 04 sĩ quan Công an) đi thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc theo hai hình thức cá nhân và đơn vị. Đại diện các cơ quan, đơn vị đề nghị sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh Nghị quyết 162/2016 để bao quát hết đối tượng được áp dụng.

Trong đó khắc phục các bất cập của Chế độ chi trả phụ cấp theo tỷ lệ % cho cá nhân tham gia hình thức đơn vị theo trách nhiệm ở từng vị trí; nâng cao chế độ, chính sách cho lực lượng nữ. Bổ sung quy định và hướng dẫn chế độ trợ cấp địa bàn, do tính chất, đặc điểm hoạt động GGHB hầu hết diễn ra ở các nước đang có nội chiến, tình hình an ninh, chính trị đặc biệt phức tạp; địa bàn hoạt động, khí hậu khắc nghiệt, rủi ro; LHQ ngày càng đặt ra các yêu cầu cao đối với lực lượng tham gia.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Khắc Phục - Cao Hoàng