Bế mạc Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IX

Sáng nay 29/11, Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IX đã bế mạc sau 2 ngày làm việc. Đại hội đánh dấu bước đổi mới của Giáo hội Phật giáo Việt Nam với hàng loạt các chương trình, mục tiêu đề ra trong đó có việc tu chỉnh Hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam lần thứ 7 phù hợp với Luật Tín ngưỡng, tôn giáo.

Đại hội nhất tâm suy tôn Đức Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng lên ngôi vị Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Trong phần đạo từ, Hòa thượng Thích Trí Quảng nhấn mạnh truyền thống đoàn kết của Phật giáo Việt Nam, đề nghị Giáo hội cần đặt "Trí tuệ và Kỷ cương" lên hàng đầu để phát triển bền vững.

Trọng tâm của Đại hội lần này là việc tu chỉnh Hiến chương, nêu cao kỷ cương, giới luật để gìn giữ và tiếp tục đề cao giá trị Phật giáo trong xã hội hiện đại. Trong đó có nội dung xác định tài sản chung và tài sản cá nhân cũng như quy định rõ hơn về việc cấp chứng nhận quyền sử dụng đất cho chùa, không cấp cho nhà tu hành.

Đại hội cũng đã kêu gọi tăng, ni, cư sỹ, Phật tử trong nước và nước ngoài tiếp tục giữ vững khối đoàn kết, đồng hành cùng đất nước trong giai đoạn mới cũng như chung sức, chung lòng xây dựng Giáo hội Phật giáo Việt Nam ngày càng phát triển vững mạnh. Các hoạt động Phật sự cần tiếp tục đảm bảo ích nước, lợi dân, ích đạo, lợi đời, phát huy hình ảnh tốt đẹp của Phật giáo, Giáo hội Phật giáo trong lòng dân tộc, thể hiện 1 tôn giáo gương mẫu đi đầu trong các hoạt động mang tính quốc gia, dân tộc như bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu, xây dựng nền văn hóa, hệ giá trị con người Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc, truyền thống dân tộc; đưa kết quả của 4 đề án văn hóa Phật giáo vào thực tiễn xây dựng hệ giá trị văn hóa Phật giáo Việt Nam.

Thùy Linh