Bế mạc Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam

Sau 3 ngày làm việc với tinh thần Đổi mới, dân chủ, đoàn kết, phát triển, sáng 03/12 đã diễn ra phiên bế mạc Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2023 – 2028. Tham dự đại hội có Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến; Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà.

Với 100% phiếu tán thành, Đại hội đã thông qua Điều lệ Công đoàn Việt Nam và thông qua Nghị quyết Đại hội. Đại hội cũng đã bầu 168 Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khoá XIII, nhiệm kỳ 2023-2028 và tiến hành phiên họp thứ nhất của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa mới. Ông Nguyễn Đình Khang đã được bầu làm Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tái đắc cử khóa mới. 

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang cho biết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam đặt trọng tâm vào 3 khâu đột phá là đẩy mạnh đối thoại, thương lượng tập thể, trọng tâm là tiền lương, tiền thưởng, thời giờ làm việc, an toàn lao động... Các chỉ tiêu phấn đấu gồm 7 nhóm hàng năm và 3 nhóm đến hết nhiệm kỳ. Cụ thể: phấn đấu cả nước có 15 triệu đoàn viên công đoàn, thành lập tổ chức cơ sở ở 100% doanh nghiệp có từ 25 lao động trở lên; Ít nhất 83% doanh nghiệp, đơn vị có tổ chức công đoàn đủ điều kiện theo quy định của pháp luật được công đoàn thương lượng, ký kết được thỏa ước lao động tập thể theo quy định của pháp luật; Phấn đấu 90% trở lên số vụ việc về lao động khởi kiện tại tòa án được công đoàn hỗ trợ, tham gia tố tụng bảo vệ khi đoàn viên có yêu cầu.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Ngô Trang -

Hồng Dũng