Bế mạc Hội nghị Trung ương 9 khoá XIII

Sau gần 3 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc và đầy tinh thần trách nhiệm, Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra. Trung ương đã xem xét, cho ý kiến và quyết định nhiều vấn đề quan trọng. Bộ Chính trị đã tiếp thu tối đa và giải trình những vấn đề còn có ý kiến khác nhau. Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã nhất trí cao thông qua Nghị quyết của Hội nghị.

Tại hội nghị, Ban Chấp hành Trung ương đã dân chủ thảo luận, kỹ lưỡng xem xét và thống nhất cao về phương án kiện toàn chức danh Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội để Đảng đoàn Quốc hội giới thiệu với Quốc hội xem xét, quyết định tại kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV, dự kiến sẽ khai mạc vào ngày 20/5/2024.

Tại phiên bế mạc, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết: Ban Chấp hành Trung ương nhất trí về cơ bản với Dự thảo Đề cương các báo cáo và cho nhiều ý kiến chỉ đạo quan trọng đối với các đề xuất, kiến nghị của các Tiểu ban. Dự thảo các văn kiện phải thực sự xứng tầm để trình Đại hội, thể hiện được ý chí và sức mạnh vươn lên của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta trong thời kỳ phát triển mới với khí thế mới, động lực mới, cũng như những thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức mới đan xen. Quyết tâm xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, dân chủ, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu trong nhiệm kỳ này, cần phải tập trung ưu tiên thực hiện thật tốt 12 định hướng phát triển đất nước và 6 nhiệm vụ trọng tâm, như trong Đề cương Báo cáo chính trị đã nêu. Đặc biệt, trong giai đoạn phát triển mới vẫn cần tiếp tục triển khai thực hiện ba đột phá chiến lược đã được Đại hội XIII đề ra. Tuy nhiên, cần tập trung vào những nội dung rất then chốt, cụ thể hơn, hiện thực hơn như: Xây dựng và thực hiện đồng bộ thể chế, chính sách để thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, khuyến khích tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đột phá phát triển. Đổi mới căn bản, toàn diện công tác cán bộ, thu hút, bồi dưỡng, phát triển, trọng dụng nhân tài. Xây dựng kết cấu hạ tầng cho chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, chuyển đổi năng lượng, để thực sự tạo ra đột phá phát triển. Cần đi sâu phân tích, đánh giá việc triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ 5 năm 2021 - 2025, khẳng định những kết quả, thành tựu đã đạt được. Chỉ ra những hạn chế, yếu kém còn tồn tại và nguyên nhân, bài học kinh nghiệm. Làm rõ những nội dung đổi mới, những nhân tố mới tốt hơn, tích cực hơn của nhiệm kỳ khoá XIII so với các nhiệm kỳ trước. Dự báo khả năng thực hiện Cương lĩnh, mục tiêu Chiến lược phát triển đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Tổng Bí thư yêu cầu ngay sau Hội nghị này, khẩn trương nghiên cứu, hoàn chỉnh các Đề cương và xây dựng dự thảo các văn kiện Đại hội trình Hội nghị Trung ương 10 xem xét, quyết định vào cuối năm nay, để gửi xin ý kiến của đại hội đảng bộ các cấp. Đồng thời, chỉ đạo thật tốt việc thực hiện Chỉ thị của Bộ Chính trị về tổ chức đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XIV của Đảng. Cùng với đó, tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch đã đề ra cho các năm 2024 - 2025 với kết quả cao nhất, phấn đấu hoàn thành thắng lợi toàn diện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Hội nghị Trung ương lần thứ 9 đã quyết định một số nội dung quan trọng khác về nhân sự. Với tỉ lệ số phiếu tín nhiệm cao đã bầu bổ sung vào Bộ Chính trị các đồng chí: Lê Minh Hưng-Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa-Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương. Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài-Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương và đồng chí Đỗ Văn Chiến-Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã quyết định để đồng chí Trương Thị Mai thôi giữ các chức vụ Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII để nghỉ công tác, vì đã có vi phạm về các điều đảng viên không được làm. Quyết định thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng đối với các đồng chí Dương Văn Thái-Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Giang; Mai Tiến Dũng-nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ. Cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng đối với đồng chí Lê Thanh Hải- nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy, nguyên Bí thư Ban cán sự đảng, nguyên Chủ tịch UBND TP.HCM, vì đã vi phạm quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

Sau phiên bế mạc Hội nghị Trung ương 9 sáng ngày 18/5, đã diễn ra cuộc họp lãnh đạo chủ chốt đầu tiên, thông qua một số nội dung quan trọng và giới thiệu nhân sự, để Quốc hội khoá XV bầu các chức danh Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chúc mừng việc Trung ương thống nhất rất cao giới thiệu Đại tướng Tô Lâm - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an - để Quốc hội khoá XV bầu giữ chức Chủ tịch nước và ông Trần Thanh Mẫn-Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội - để Quốc hội khoá XV bầu giữ chức Chủ tịch Quốc hội. 

Mời quý vị theo dõi thông tin chi tiết!

Bích Liên -

Anh Đức -

Tùng Dương