Bế mạc Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV

Cũng trong sáng 29/11, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Kỳ họp thứ 6, Quốc hội Khóa XV đã bế mạc, hoàn thành toàn bộ chương trình nghị sự, thành công tốt đẹp sau 22,5 ngày làm việc nghiêm túc, khẩn trương, khoa học, dân chủ và trách nhiệm cao.

Phát biểu bế mạc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khái quát và nhấn mạnh một số kết quả của Kỳ họp. Đặc biệt, Quốc hội đã thảo luận kỹ lưỡng tình hình về kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước.

Về công tác lập pháp, 7 luật được thông qua và 8 dự luật cho ý kiến lần đầu đều là các đạo luật có ý nghĩa hội quan trọng. Quốc hội đã tiếp tục cho phép thí điểm một số chính sách đặc thù để đẩy nhanh tiến độ, tạo thuận lợi tối đa trong tổ chức đầu tư 21 dự án quan trọng quốc gia, dự án trọng điểm đường bộ kết nối vùng và liên tỉnh. Việc áp dụng các quy định về thuế tối thiểu toàn cầu từ năm 2024 có tính cấp thiết để vừa chủ động giành được quyền đánh thuế bổ sung, vừa tạo môi trường đầu tư thuận lợi.

Đối với dự án Luật Đất đai (sửa đổi) và dự án Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi), Quốc hội đã cân nhắc thận trọng và quyết định xem xét, thông qua tại Kỳ họp gần nhất. 

Quốc hội cũng đã tiến hành giám sát tối cao các Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi và thông qua Nghị quyết về kết quả giám sát chuyên đề với nhiều nội dung quan trọng. Quốc hội cũng dành 2,5 ngày tiến hành chất vấn với 21 lĩnh vực. 

Quốc hội đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với 44 người giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn chặt chẽ theo đúng quy trình, quy định của Đảng, pháp luật Nhà nước, bảo đảm dân chủ, minh bạch, công tâm và khách quan.

Với những kết quả đã đạt được, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV đã thành công tốt đẹp, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu thực tiễn./. 

Mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết!

Truyền hình Quốc hội Việt Nam