Bế mạc phiên thứ 9 Uỷ ban Thường vụ Quốc hội: Quyết định kịp thời các quyết sách nhằm ổn định, phục hồi kinh tế

Sau 6,5 ngày làm việc khẩn trương, tích cực, được chia làm 2 đợt, chiều 24/03, phiên họp thứ 9 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đã hoàn thành chương trình đề ra, với 15 nội dung cho ý kiến các công việc chuẩn bị cho kỳ họp thứ ba, Quốc hội quá 15 và một số vấn đề lớn thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Phát biểu bế mạc phiên làm việc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, tại phiên họp thứ 9, về công tác lập pháp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về một số dự án Luật: Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi); Luật Điện ảnh (sửa đổi); Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở... Đối với dự án Luật Điện ảnh (sửa đổi), Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất nhận định, đây là dự án luật nhận được sự quan tâm sâu sắc của xã hội. Các Ủy ban của Quốc hội và cơ quan soạn thảo đã đầu tư nhiều công sức để làm rõ nhiều vấn đề liên quan, cơ bản đã đáp ứng được yêu cầu, mục đích và các quan điểm lớn trong quá trình xây dựng, hoàn thiện dự án luật. 

Chủ tịch Quốc hội VƯƠNG ĐÌNH HUỆ: "Tuy nhiên, đây là một dự án luật khó, nhiều chính sách, nhiều thể chế còn có những khó khăn khi quy định thành những điều khoản chi tiết. Vì vậy, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã đề nghị cơ quan soạn thảo, cơ quan thẩm tra tiếp tục tiếp thu ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, cố gắng khắc phục tối đa tình trạng luật khung, luật ống, quy định chi tiết đến mức độ cao nhất trong luật có thể. Đối với một số vấn đề quá chi tiết hơn thì có thể giao cho Chính phủ hướng dẫn."

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng xem xét, cho ý kiến hoàn thiện dự thảo Nghị quyết của Quốc hội thí điểm mô hình tổ chức hoạt động lao động hướng nghiệp, dạy nghề cho phạm nhân ngoài trại giam; Dự thảo Nghị quyết đủ điều kiện trình Quốc hội xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ Ba tới. Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng xem xét và ban hành theo thẩm quyền 2 Nghị quyết về mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn, kịp thời góp phần bình ổn thị trường xăng, dầu, hỗ trợ Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội sau đại dịch Covid-19. Và Nghị quyết về tăng thêm giờ làm việc trong 1 năm, trong 1 tháng của người lao động theo đề nghị của Chính phủ.

Về công tác giám sát, tại Phiên họp lần này Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã dành thời gian xem xét và cho ý kiến về kết quả bước đầu của 3 Đoàn giám sát chuyên đề và việc quyết định lựa chọn các đơn vị, địa phương để tiến hành khảo sát thực tế. Đó là, chuyên đề giám sát "Việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016 - 2021"; "Việc thực hiện các Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2019 - 2021"; "Việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo từ ngày 1.7.2016 đến ngày 1.7.2021".

Chủ tịch Quốc hội VƯƠNG ĐÌNH HUỆ: "Đặc biệt là Chủ tịch Quốc hội đã giao cho Ủy ban Tài chính ngân sách tổ chức giám sát việc sản xuất cung ứng, nhập khẩu xăng dầu và tình hình hoạt động thực trạng tài chính của dự án lọc hóa dầu Nghi Sơn. Đề nghị đồng chí Nguyễn Phú Cường chỉ đạo để làm quyết liệt và rốt ráo vấn đề này. Phải báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong tháng 3. Tôi đã bàn với đồng chí Nguyễn Đức Hải là chúng tôi sẽ tổ chức nghe trước, cho ý kiến đối với vấn đề này. Các đồng chí phải tổ chức tiến hành giám sát đến nơi đến chốn, theo thủ tục rồi thành lập tổ hay đoàn gì đấy để tổ chức chặt chẽ, đàng hoàng, chứ không phải là một việc nhất thời.

Đặc biệt, tại Phiên họp lần này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã dành một ngày làm việc để tổ chức chất vấn và trả lời chất vấn đối với lĩnh vực công thương, tài nguyên và môi trường. Tại các phiên chất vấn đã có 48 đại biểu tham gia chất vấn và 10 đại biểu tranh luận. Cùng với Bộ trưởng Bộ Công thương, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm trả lời chính, các thành viên Chính phủ bao gồm Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành và nhiều Bộ trưởng đã tham gia trả lời chất vấn đã làm rõ nhiều vấn đề về thực trạng, đi đến cùng các sự việc và đề xuất nhiều kiến nghị, giải pháp bảo đảm tính khả thi và thiết thực.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị, cần khẩn trương ban hành các thông báo, kết luận, tiếp thu hoàn thiện các dự thảo Nghị quyết đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua để ký ban hành và tích cực chuẩn bị cho Phiên họp thứ Mười vào tháng tới./.

Như Huỳnh