Biển đảo là vấn đề đại sự quốc gia, cần có giám sát chuyên đề về phát triển bền vững kinh tế biển

Sáng 27/5, cho ý kiến vào Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2024, đại biểu Tạ Đình Thi (Đoàn ĐBQH Thành phố Hà Nội) khẳng định công tác giám sát của Quốc hội từ đầu nhiệm kỳ có nhiều đổi mới, coi trọng thực chất và giảm tối đa phiền hà, ảnh hưởng đến các hoạt động bình thường của địa phương.

Đại biểu Tạ Đình Thi nhấn mạnh, công tác giám sát đã góp phần giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong công tác ban hành, tổ chức thực hiện chính sách pháp luật, xử lý được nhiều vụ việc tồn đọng, nhận được sự quan tâm, ủng hộ của cử tri và nhân dân.

Đại biểu cho rằng cần tiếp tục phân định rõ, nâng cao tính đồng bộ, sự kế thừa trong hoạt động giám sát của Quốc hội với hoạt động giám sát, kiểm tra, thanh tra, điều tra của các cơ quan khác trong hệ thống chính trị. Tuy vị trí, vai trò, phạm vi, phương pháp, quy trình của mỗi cơ quan khác nhau, đại biểu cho rằng cần nâng cao hiệu quả phối hợp, điều phối giữa các cơ quan để nâng cao hiệu quả giám sát, đảm bảo tính khách quan, độc lập.

Bên cạnh đó, về công tác bảo đảm các điều kiện thực hiện giám sát, kinh nghiệm cho thấy, yếu tố này ảnh hưởng lớn tới chất lượng giám sát, cần tiếp tục hoàn thiện cơ chế làm việc của tổ giúp việc, tổ công tác, hoạt động của các chuyên gia, sự tham gia của các cá nhân, tổ chức liên quan trong công tác giám sát. Ngoài ra, đại biểu cho rằng cần tiếp tục hoàn thiện cơ chế theo dõi, đánh giá việc thực hiện kết quả giám sát.

Thực hiện : Thúy Hiền