Biên giới biển đảo quê hương: Hiệp định về vùng nước lịch sử Việt Nam – Campuchia

Việc tồn tại các tranh chấp về chủ quyền lãnh thổ, vùng biển chồng lấn là một thực tế trong quan hệ quốc tế, đòi hỏi các quốc gia liên quan cần phải xử lý một cách thỏa đáng, qua đó không chỉ góp phần giải quyết được tranh chấp, mà còn góp phần vào việc thúc đẩy quan hệ láng giềng hữu nghị giữa các quốc gia có liên quan.

Là một quốc gia có nhiều vấn đề chủ quyền lãnh thổ, vùng biển chồng lấn cần giải quyết với các quốc gia láng giềng, trong nhiều thập kỷ qua, Đảng và nhà nước ta luôn chú trọng đến công tác này, coi việc xử lý các vấn đề biên giới lãnh thổ với các nước láng giềng là một phần quan trọng trong chính sách đối ngoại của Việt Nam, góp phần thực hiện thắng lớn hai nhiệm vụ chiến lược của cách mạng Việt Nam là xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ vững chắc tổ quốc. 

Với chính sách nhất quán giải quyết mọi tranh chấp quốc tế bằng biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp và thực tiễn, Việt Nam đã nỗ lực cùng các nước láng giềng giải quyết các vấn đề liên quan đến biên giới lãnh thổ. Và có thể nói, Hiệp định về Vùng nước lịch sử với Campuchia năm 1982 là một trong những thỏa thuận đầu tiên Việt Nam đạt được với quốc gia láng giềng của mình. 

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Hồng Nhung