Biên giới biển đảo quê hương: Đầu tư cảng biển phục vụ phát triển kinh tế gắn với bảo đảm an ninh quốc phòng

Việt Nam có bờ biển dài trên 3.260km với nhiều bán đảo, vũng vịnh kín sóng gió, độ sâu tự nhiên lớn, lại án ngữ trên con đường hàng hải nhộn nhịp bậc nhất trên thế giới… Từ lợi thế về biển, việc phát triển và khai thác hiệu quả cảng biển ngày càng có vai trò đặc biệt quan trọng đối với phát triển kinh tế biển, đảm bảo an ninh quốc phòng trong tiến trình hội nhập quốc tế của đất nước.

Cảng biển được xác định là bộ phận quan trọng của kết cấu hạ tầng hàng hải, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, được xác định là một trong ba khâu đột phá chiến lược, cần ưu tiên đầu tư. Những năm qua, Đảng và Chính phủ đã ban hành nhiều văn bản liên quan quy hoạch, xây dựng, phát triển cảng biển nhằm phát triển hệ thống cảng biển đồng bộ, hiện đại, dịch vụ chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, an toàn hàng hải và bảo vệ môi trường, nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế, trong đó nổi bật là Quyết định số 1579 ngày 22/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ về “Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050”, trong đó xác định ưu tiên nguồn lực nhà nước đầu tư kết cấu hạ tầng hàng hải công cộng, khu vực trọng điểm, đặc biệt là các cảng cửa ngõ quốc tế, qua đó góp phần đảm bảo an ninh quốc phòng.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chương trình!

Truyền hình Quốc hội Việt Nam