Biên giới biển đảo quê hương: Nâng cao đời sống cư dân khu vực biên giới trên đất liền

Việt Nam có đường biên giới trên đất liền dài hơn 5.000km tiếp giáp với Trung Quốc, Lào và Campuchia, đi qua 25 tỉnh biên giới của Việt Nam và 21 tỉnh các nước láng giềng.

Thời gian qua, dưới sự chỉ đạo sát sao và quan tâm đặc biệt của Đảng và Nhà nước, cùng quyết tâm và nỗ lực của các bộ, ngành, địa phương liên quan cũng như sự đồng tình ủng hộ của nhân dân, công tác biên giới trên đất liền đã đạt được nhiều kết quả quan trọng; cùng với những thành tựu đối ngoại chung đã góp phần tạo dựng môi trường hoà bình, ổn định, thúc đẩy phát triển kinh tế và nâng cao vị thế quốc gia, dân tộc.

Do địa hình khu vực biên giới phức tạp, không đồng nhất, có nơi là đồng bằng với nhiều kênh mương, rạch chia cắt; có nhiều nơi rừng rậm, núi cao. Phân bố dân cư tại khu vực biên giới đa phần mang tính đặc thù của vùng núi cao, vùng sâu, vùng xa, dân cư thưa thớt, đi lại khó khăn; đa số dân cư sinh sống dọc tuyến biên giới là đồng bào dân tộc thiểu số, đời sống vật chất, tinh thần còn nhiều thiếu thốn; một bộ phận người dân có nhận thức pháp luật còn hạn chế. Do đó, việc nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cư dân biên giới luôn là mối quan tâm lớn, là một trong những nhiệm vụ quan trọng của Đảng và Nhà nước trong mục tiêu phát triển bền vững và đảm bảo an ninh quốc gia.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Truyền hình Quốc hội Việt Nam