Biên giới biển đảo quê hương |Số 6|: Khánh Hòa - Nuôi trồng thủy sản gắn chặt với bảo vệ môi trường

Khánh Hòa là địa phương có diện tích vùng mặt nước phong phú, hài hòa với nguồn giống phong phú. Đây cũng là cơ sở để phát triển nuôi trồng thủy sản với nhiều công nghệ, kỹ thuật hiện đại.

Tuy nhiên, thực tại môi trường nuôi trồng thủy sản của tỉnh bị ô nhiễm, gây ảnh hưởng trầm trọng đến hệ sinh thái, chất lượng các loài thủy sản được nuôi và có trong tự nhiên.

Các ngành chức năng tỉnh đang cùng các nhà khoa học, nhà chuyên môn đưa nhiều giải pháp nuôi trồng thủy sản công nghệ cao, thân thiện môi trường theo định hướng của kinh tế biển xanh.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!