Biên giới biển đảo quê hương: Thúc đẩy hợp tác quốc phòng, an ninh trên tuyến biên giới đất liền Việt Nam - Campuchia

Việt Nam và Campuchia là hai nước láng giềng gần gũi, có chung đường biên giới trên đất liền dài khoảng 1.258 km, đi qua 10 tỉnh biên giới của Việt Nam và 9 tỉnh biên giới của Campuchia.

Từ năm 1979 đến nay 2 nước đã ký nhiều Văn kiện pháp lý quan trọng liên quan đến tuyến biên giới đất liền Việt Nam – Campuchia, trong đó nổi bật phải kể đến Hiệp ước hoạch định biên giới quốc gia năm 1985 ngày 27/12/1985, Hiệp ước bổ sung Hiệp ước hoạch định biên giới quốc gia năm 1985 ngày 10/10/2005 (gọi tắt là Hiệp ước bổ sung năm 2005) và gần đây nhất là hai Văn kiện pháp lý cùng được ký ngày 05/10/2019 – Đó là Hiệp ước bổ sung Hiệp ước hoạch định biên giới quốc gia năm 1985 và Hiệp ước bổ sung năm 2005 (gọi tắt là Hiệp ước bổ sung năm 2019) và Nghị định thư phân giới cắm mốc biên giới trên đất liền giữa nước CHXHCN Việt Nam và Vương quốc Campuchia” (gọi tắt là Nghị định thư Phân giới cắm mốc) ghi nhận khoảng 84% thành quả phân giới cắm mốc giữa 2 nước.

Thời gian qua, trên tinh thần tôn trọng và nghiêm túc thực hiện các văn kiện pháp lý và các thoả thuận liên quan đã ký kết, các lực lượng chức năng hai nước đã tăng cường phối hợp chặt chẽ, thúc đẩy hợp tác về quốc phòng, an ninh trên tuyến biên giới đất liền.

Đảm bảo an ninh, trật tự biên giới là vai trò quan trọng của lực lượng chức năng hai nước, song bên cạnh đó, vai trò của cư dân biên giới trong việc xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị cũng vô cùng quan trọng. Và chính bởi nhận thức đó, Việt Nam và Campuchia đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nhân dân sinh sống trong khu vực biên giới của mỗi bên nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết về pháp luật hai nước; vận động nhân dân tích cực tham gia bảo vệ an ninh trật khu vực biên giới, đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, phòng chống xuất nhập cảnh trái phép, buôn lậu qua biên giới, cửa khẩu. Thông qua những người có uy tín, già làng, trưởng bản để tuyên truyền về vấn đề biên giới lãnh thổ, thực hiện tốt các văn kiện pháp lý, thoả thuận biên giới giữa hai nước, cùng nhau xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị và phát triển bền vững. 

Truyền hình Quốc hội Việt Nam