Biên giới biển đảo quê hương: Thúc đẩy phát triển thủy sản bền vững

Hiện cả nước có khoảng 20 triệu cư dân sống tại 28 tỉnh thành ven biển, là lực lượng lao động quan trọng để phát triển kinh tế biển trong đó có ngành thủy sản. Với nhu cầu tăng lên, cơ hội cho ngành thủy sản cũng mở rộng hơn song điều đó cũng đi kèm với những rủi ro nếu sản xuất không bền vững. Chính bởi vậy nhiều chính sách đã ra đời để đảm bảo thúc đẩy ngành thủy sản phát triển.

Năm 2022 vừa qua có thể coi là một năm bứt phá của ngành thủy sản khi xuất khẩu đạt kim ngạch 11 tỷ USD, cao nhất sau 20 năm gia nhập thị trường quốc tế. Và theo dự báo đến năm 2030 nhu cầu tiêu thụ thủy sản làm thực phẩm sẽ tăng mạnh, thủy sản nuôi sẽ chiếm khoảng 59% tiêu thụ và khoảng 36% sản lượng thủy sản sẽ được xuất khẩu. 

Nghị quyết số 36-NQ/TW về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã nêu rõ “Nuôi trồng và khai thác hải sản: Chuyển từ nuôi trồng, khai thác hải sản theo phương thức truyền thống sang công nghiệp, ứng dụng công nghệ cao. Thúc đẩy các hoạt động nuôi trồng, khai thác hải sản bền vững, tăng cường bảo vệ, tái sinh nguồn lợi hải sản, nghiêm cấm các hoạt động khai thác mang tính tận diệt. Đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ tiên tiến trong nuôi trồng, khai thác, bảo quản, chế biến hải sản, tạo ra các sản phẩm chủ lực, có chất lượng, giá trị kinh tế cao, đáp ứng nhu cầu của thị trường”.

Chiến lược phát triển thủy sản đến năm 2030, tầm nhìn 2045 được Thủ tướng chính phủ phê duyệt cũng nhấn mạnh việc phát triển ngành thủy sản trở thành ngành kinh tế thương mại hiện đại, bền vững, có trình độ quản lý, khoa học - công nghệ tiên tiến, có vị trí quan trọng trong cơ cấu các ngành kinh tế nông nghiệp và kinh tế biển. Định hướng của ngành thủy sản là tập trung vào việc đầu tư tăng sản lượng nuôi trồng nhiều hơn, giảm sản lượng khai thác, nhằm đảm bảo khai thác phù hợp với trữ lượng nguồn lợi thủy sản, nhất là chấm dứt tình trạng khai thác IUU.

Dựa vào định hướng và các chính sách phát triển ngành thủy sản, hiện nay, các địa phương trên cả nước đều đang quy hoạch ngành thủy sản của địa phương mình theo mục tiêu phát triển xanh, thân thiện với môi trường, giảm khai thác, ứng dụng khoa học công nghệ, tăng nuôi trồng để bảo vệ nguồn lợi thủy sản. 

Thu Ngoan