Biên giới biển đảo quê hương: Tình hình Biển Đông 6 tháng đầu năm 2024

Là khu vực có tầm quan trọng về địa chiến lược, các diễn biến ở khu vực Biển Đông luôn thu hút sự quan tâm của cộng đồng quốc tế. Kể từ đầu năm 2024 đến nay, tình hình thế giới và khu vực tiếp tục xu thế diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó lường. Tình hình Biển Đông cũng có nhiều diễn biến mới, tiềm ẩn nguy cơ gia tăng căng thẳng.

Mặt khác, 6 tháng đầu năm 2024 cũng đã chứng kiến những tiến triển mới trong nỗ lực thúc đẩy hợp tác của các bên nhằm giải quyết các bất đồng ở khu vực Biển Đông.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chương trình!


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Truyền hình Quốc hội Việt Nam