Biên giới Biển đảo quê hương: Việt Nam - Thành viên tích cực, có trách nhiệm của tổ chức hàng hải quốc tế

Đại dương luôn đóng vai trò quan trọng trong thúc đẩy thương mại, kết nối giữa các quốc gia và các cộng đồng dân cư thông qua các tuyến đường hàng hải. Cùng với đó, sự an toàn trên biển cũng là mối quan tâm hàng đầu của cộng đồng quốc tế, đòi hỏi những nỗ lực phối hợp ở cấp độ toàn cầu. Đó chính là lý do Hội nghị Hàng hải của Liên hợp quốc họp từ ngày 19/2-6/3/1948 đã nhất trí thông qua Công ước thành lập Tổ chức Tư vấn liên Chính phủ về Hàng hải (IMCO) – tiền thân của Tổ chức Hàng hải quốc tế (IMO) ngày nay. Công ước này có hiệu lực từ ngày 17/3/1958 và được coi là ngày thành lập của Tổ chức Hàng hải quốc tế. Và từ đó tới nay, trải qua 66 năm, Tổ chức Hàng hải quốc tế luôn đóng vai trò quan trọng trong việc điều phối ngành hàng hải thế giới, với tôn chỉ “Ngành vận tải biển an toàn, an ninh và hiệu quả trên các đại dương trong lành”.

Với đường bờ biển dài hơn 3260 km, có nhiều cảng nước sâu cùng vùng biển rộng lớn, Việt Nam có nhiều lợi ích và lợi thế gắn với lĩnh vực hàng hải. Bên cạnh đó, là quốc gia nằm ở cửa ngõ Biển Đông, một trong những con đường giao thương hàng hải quốc tế nhộn nhịp nhất thế giới, với hàng nghìn lượt tàu thuyền viễn dương qua lại mỗi ngày, hoạt động bảo đảm an ninh, an toàn hàng hải luôn được Việt Nam chú trọng và đề cao.

Mời quý vị dõi nội dung chi tiết!

Truyền hình Quốc hội Việt Nam