Biến thách thức thành cơ hội

Trong phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 7, trả lời các Đại biểu Quốc hội, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà khẳng định, với những tiềm năng lợi thế hiện nay, Việt Nam hoàn toàn có cơ hội để tham gia sâu vào lĩnh vực chip bán dẫn. Tuy nhiên, thách thức với Việt Nam hiện nay là phải có hạ tầng, thể chế và nhân lực phù hợp để đáp ứng yêu cầu phát triển, thu hút đầu tư. Vậy cần làm gì để biến thách thức thành cơ hội cho Việt Nam trong phát triển công nghiệp bán dẫn?

Trả lời chất vấn trước Quốc hội, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã giải đáp, làm rõ nhiều vấn đề đại biểu quan tâm, trong đó có cơ hội và giải pháp phát triển ngành công nghiệp bán dẫn ở Việt Nam.

Nhân lực chính là một trong những yếu tố được các đối tác trông chờ ở Việt Nam để có thể quyết định đầu tư, phát triển chuỗi sản xuất và cung ứng sản phẩm bán dẫn.

Việt Nam hiện có khoảng 35 cơ sở đang đào tạo các ngành có liên quan đến công nghiệp bán dẫn. Các doanh nghiệp công nghệ thông tin có định hướng phát triển trong lĩnh vực này (Viettel, VNPT, FPT,…), có thể phối hợp, hỗ trợ trong công tác đào tạo nguồn nhân lực và sử dụng chính nguồn nhân lực qua đào tạo này, để biến thách thức thành cơ hội cho phát triển.

Mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết!

Phan Hằng -

Hồng Dũng -

Như Quỳnh