Biểu dương 273 người cao tuổi làm kinh tế giỏi tiêu biểu toàn quốc

“Sớm sửa đổi Luật Người cao tuổi, xây dựng khung chính sách quốc gia ứng phó với già hóa dân số, hoàn thiện trình Chính phủ ban hành Chiến lược quốc gia về Người cao tuổi trong giai đoạn mới”. Đây là những đề nghị được Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh tại Hội nghị toàn quốc biểu dương Người cao tuổi tiêu biểu làm kinh tế giỏi lần thứ IV, do Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam tổ chức sáng 16/11 tại Hà Nội.

Hội nghị đã trao tặng bằng khen cho 273 đại biểu NCT tiêu biểu làm kinh tế giỏi, đại diện cho trên 7 triệu NCT toàn quốc. Đây là những tấm gương sáng đang tham gia lao động, sản xuất kinh doanh quyết chí vươn lên khởi nghiệp, phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, làm giàu chính đáng; Đồng thời tích cực tham gia bảo đảm an sinh xã hội ở các địa phương, đơn vị và tiên phong trong chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn.

Đánh giá cao và biểu dương tinh thần mạnh mẽ, nghị lực, ý chí nỗ lực vươn lên làm kinh tế của người cao tuổi trên cả nước, Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng đề nghị các cấp, các ngành, các địa phương tiếp tục quan tâm thực hiện tốt các chính sách pháp luật về bảo vệ, chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi, đáp ứng quá trình già hóa dân số; Quán triệt và triển khai hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về người cao tuổi, nghiên cứu và sớm sửa đổi Luật NCT, quan tâm triển khai BHYT cho 5% NCT chưa có, xây dựng khung chính sách quốc gia ứng phó với già hóa dân số, nâng mức trợ cấp xã hội, hưu trí xã hội, sớm hoàn thiện, ban hành chiến lược quốc gia về NCT trong giai đoạn mới.

Thủ tướng cũng đề nghị, Hội Người cao tuổi các cấp nhanh chóng triển khai, ổn định hệ thống tổ chức theo Kết luận số 58 của Ban Bí thư; tiếp tục xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh toàn diện.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Như Thảo -

Tùng Dương