Biểu quyết thông qua Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi)

Với đa số đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, sáng 18/01, Quốc hội đã chính thức thông qua luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi).

Với 450 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, chiếm tỷ lệ 91,28%, Quốc hội đã chính thức thông qua luật các tổ chức tín dụng (sửa đổi).

Trước đó, trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo luật các tổ chức tín dụng (sửa đổi), Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh cho biết,

Về hoạt động đại lý bảo hiểm, luật quy định cho phép TCTD gắn việc bán sản phẩm bảo hiểm không bắt buộc với các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng dưới mọi hình thức. Đồng thời, giao Thống đốc NHNN quy định phạm vi hoạt động đại lý bảo hiểm của TCTD để phù hợp với tính chất và hoạt động của lĩnh vực ngân hàng.

Về chấm dứt can thiệp sớm, NHNN có văn bản chấm dứt việc thực hiện khi TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài khắc phục được tình trạng dẫn đến can thiệp sớm.

Về xử lý nợ xấu, tài sản bảo đảm, luật quy định về chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản là tài sản bảo đảm để thu hồi nợ.

Về hiệu lực thi hành, Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 07 năm 2024, trừ quy định tại khoản 2 Điều này. Khoản 3 Điều 200 và khoản 15 Điều 210 của Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2025.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Truyền hình Quốc hội Việt Nam