Bình Thuận: Dự án nghìn tỷ chậm triển khai 13 năm

Trong lĩnh vực quản lý, sử dụng đất đai UBND tỉnh Bình Thuận cần rà soát lại tính hiệu quả của Dự án xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai hay còn gọi là Dự án 920. Đây là đề nghị của Đoàn Đại biểu quốc hội tỉnh Bình Thuận trong buổi làm việc với UBND tỉnh về thực hiện chính sách, pháp luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Đề án 920 được tỉnh Bình Thuận triển khai thực hiện từ năm 2008 với tổng mức đầu tư gần 1.000 tỷ đồng, tuy nhiên qua 13 năm, dự án này đang chậm triển khai ảnh hưởng đến đời sống người dân, cũng như công tác quản lý Nhà nước về đất đai tại một số địa phương. Theo các đại biểu quốc hội tỉnh Bình Thuận đây là sự lãng phí, UBND tỉnh cần kiểm tra, rà soát tính hiệu quả của dự án này.

Ông PHAN VĂN ĐĂNG - Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận: "Dự án 920 là dự án nghìn tỷ, hôm nay ở diễn đàn này tôi nói luôn là tôi sẽ thanh tra về dự án này"

Cũng theo đoàn ĐBQH tỉnh Bình Thuận ngoài đề án 920, thì tỉnh UBND tỉnh cần tập trung nâng cao vai trò của UBND các cấp trong việc lập và thực hiện kế hoạch sử dụng đất, công khai minh bạch việc giao đất, thực hiện nghiêm việc đấu giá theo quy định của pháp luật không để xảy ra tình trạng sai phạm như thời gian vừa qua.

Ông NGUYỄN HỮU THÔNG - Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Bình Thuận: "Công tác giao đất, đấu giá đất trong thời gian qua còn có nhiều bất cập, sai phạm thực tế thì tỉnh ta có việc này, chúng ta biết qua công tác thanh tra, kiểm tra và cả điều tra.."

Cũng liên quan đến việc quản lý đất đai trên địa bàn tỉnh Bình Thuận, đoàn ĐBQH tỉnh Bình Thuận đề nghị UBND tỉnh Bình Thuận quan tâm rà soát một số loại đất như:  đất 5%, đất khoán trồng rừng đồng thời có phương án quản lý, sử dụng đất hợp lý để tránh xảy ra tình trạng lãng phí đất đai trên địa bàn tỉnh.

Lê Trang