Bình Thuận: Dừng giao dịch tài sản nhà đất của các cựu lãnh đạo vừa bị khởi tố

Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Thuận đã ký ban hành công văn yêu cầu Sở Tư pháp , phối hợp với Công an tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường và các huyện, thị xã, thành phố rà soát các tài sản, bất động sản của các cựu lãnh đạo tỉnh Bình Thuận vừa bị khởi tố nhằm cung cấp cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an phục vụ điều tra vụ án tại dự án Tân Việt Phát 2.

Cụ thể, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Thuận giao Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh và các đơn vị liên quan rà soát các thông tin và tạm dừng giao dịch theo quy định pháp luật đối với: Các tài sản, bất động sản, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản gắn liền với đất của các cá nhân có liên quan trong vụ án. Trên có sở đó, tổng hợp, khẩn trương tham mưu Uỷ ban nhân dân tỉnh cung cấp thông tin cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an theo quy định.

Trước đó, ngày 10/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã có công văn gửi UBND tỉnh Bình Thuận đề nghị chỉ đạo các sở, ngành chức năng rà soát, cung cấp thông tin và tạm dừng giao dịch đối với các tài sản, bất động sản đứng tên các bị can nguyên là lãnh đạo Uỷ ban nhân dân tỉnh và các sở, ngành của Bình Thuận vừa bị khởi tố, gồm: Nguyễn Ngọc Hai (cựu Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh); Lương Văn Hải (cựu Phó chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh), Hồ Lâm (cựu Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường), Lê Nguyễn Thanh Danh (Giám đốc Trung tâm công nghệ thông tin thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường, nguyên Phó giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường) và Ngô Hiếu Toàn (Phó giám đốc Sở Tài chính).

Thực hiện : Lê Trang