Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Thuận giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Thực hiện tốt quy hoạch tránh lãng phí đất đai là ý kiến của huyện Hàm Thuận Bắc trong buổi làm việc với đoàn giám sát của đoàn ĐBQH tỉnh Bình Thuận về việc "thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2021" diễn ra ngày 15/02.

Tại buổi giám sát, báo cáo trong lĩnh vực việc  quản lý, sử dụng tài nguyên, UBND huyện Hàm Thuận Bắc cho rằng việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong lĩnh vực tài nguyên là rất khó vì không có tiêu chí cụ thể nào đánh giá việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong lĩnh vực này. UBND huyện Hàm Thuận Bắc cũng cho rằng trong thời gian qua việc quy hoạch sử dụng đất giữa huyện và các sở, ngành còn chồng chéo khiến lãng phí tài nguyên đất. Huyện đề nghị cần có phân định rõ về trách nhiệm, tiêu chí đánh giá về quản lý thực hành tiết kiệm, chống lãng phí về đất đai và khoáng sản, trong đó chú trọng làm tốt công tác quy hoạch nhằm tránh lãng phí tài nguyên trong đó có đất đai.

Ông NGUYỄN NGỌC THẠCH, Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận: "Quy hoạch như vừa rồi hàm thuận bắc được ubnd tỉnh quy hoạch giai đoạn 2020 thì chỗ chị linh đất ở, chỗ anh sỹ là đất ở..nhưng vừa rồi Sở xây dựng công bố quy hoạch mở rộng phan thiết thì chỗ chị Linh là đất nông nghiệp, chỗ anh sỹ là đất phi nông nghiệp, chỗ anh nam là đất du lịch như vậy là như nào? lãng phí về đất đai không phải vì quản lý đất đai vì đất còn đó nhưng sử dụng không hiệu quả"

Đồng tình với ý kiến của huyện Hàm Thuận Bắc, phó trưởng đoàn chuyên trách ĐBQH tỉnh Bình Thuận, trưởng đoàn giám sát Nguyễn Hữu Thông nhấn mạnh trong công tác quản lý, sử dụng tài nguyên cần làm tốt công tác quy hoạch, nhất là quy hoạch đất để sử dụng hiệu quả, tránh lãng phí tài nguyên đất.

Ông NGUYỄN HỮU THÔNG, Phó Trưởng đoàn chuyên trách ĐBQH tỉnh Bình Thuận: "Đối với quy hoạch sử dụng đất chúng ta nếu quy hoạch không phù hợp kéo theo cả xã hội đình trệ, kéo theo nguồn lực xã hội giảm như vậy là lãng phí, như vậy cái quy hoạch đấy chúng ta phải làm như thế nào để tránh lãng phí tiết kiệm"

Tại buổi giám sát, ngoài các kiến nghị về việc Quản lý, khai thác và sử dụng tài nguyên, huyện Hàm Thuận Bắc còn báo cáo kết quả thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2021 tập trung vào các lĩnh vực: Quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước; Quản lý, sử dụng vốn nhà nước khác; Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước; Quản lý, sử dụng lao động, thời gian lao động trong khu vực nhà nước
 

Thực hiện : Lê Trang